Nettverkssamling Stavanger 23.-24. november 2021

Presentasjoner fra nettverksmøte om arealtiltak i byvekstavtaler i Stavanger 23. og 24. november 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt en tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner til arbeidet med å utvikle arealtiltak i byvekstavtaler. Årlig arrangeres en samling for å dele kunnskap og erfaringer fra arbeidet, denne gang i Stavanger, med befaringer i både Sandnes og Stavanger.

Arrangør: KMD i samarbeid med Sandnes og Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Dag 1: Bærekraftig by- og arealutvikling i Stavanger, Sandnes og Nord Jæren.

Befaring i sentrum og sentrumsnære områder der vi får mulighet til å se aktuelle byutviklingsprosjekter. v/Stavanger og Sandnes kommune

Dag 2: Fokus på prosjekter innen parkering og logistikk, transformasjon og fortetting.

Parkering og logistikk

Transformasjon og fortetting 

Bærekraftig arealutvikling i store byområder           

Bokvalitet og høy tetthet       

Bokvalitet og høy tetthet - Hvordan kombinerer vi de to?