Plansatsing mot store byer - Nettverksmøte i Oslo 14.-15. januar 2016

Rapport fra nettverksmøtet i Oslo 14.-15. januar 2016 (pdf)

Foredrag (alle på pdf format)

Hovinbyenprosjektet v/avdelingsdirektør Morten Wasstøl, Plan- og bygningsetaten

Pilotprosjekt for arkeologi v/enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen, Plan- og bygningsetaten

Oppfølging av regional plan v/enhetsleder Kjersti Granum, Plan- og bygningsetaten

Parkering som sentralt virkemiddel i byutvikling v/Bymiljøetaten

Knutepunktsfortetting v/prosjektleder Hilde Hovland Erstad, Etat for plan og geodata

Analyse og metode for bærekraftig og attraktiv fortetting innenfor Bergens sentrale deler v/prosjektleder Hans Jacob Roald, Etat for plan og geodata

Bærekraftig og attraktiv byutvikling på Laksevåg v/prosjektleder Ida Hermansen, Etat for plan og geodata

Case Fredrikstad v/prosjektleder Hanne Nordli, By- og næringsutvikling
Bylab v/byplansjef Hilde Bøkestad, Byplankontoret

Trondheim bylab

Bynært friluftsliv v/virksomhetsleder Hilde Haslum, Byplan

Nye løsninger for samarbeid om sentrumsutvikling v/kommuneplansjef Ole Martin Lund, Kultur og byutvikling

Levende byer v/Yngvar Hegrenes, leder av Levende Oslo

Guro Voss Gabrielsen fra KMD orienterte om prosessen med meldingen