Her kan du gi dine innspill om arkitektur, bokvalitet og nabolag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle til å komme med innspill om hvordan arkitektur kan bidra til bedre bokvalitet og gode nabolag i hele landet!

Arkitektur, by- og stedsutvikling påvirker alle. I vid forstand omfatter arkitekturen alle menneskeskapte omgivelser. Det handler om enkeltbygg, bygninger og landskap i samspill, og om hvordan det er å leve og bo i byer og tettsteder landet rundt. 

Hvordan kan vi sikre bokvalitet og gode nabolag i byer over hele landet, hva er det som gir varige og inkluderende kvaliteter, og hvordan får vi til gode samspill mellom private og offentlige aktører? Hvordan sikre at det som bygges er bærekraftig, både sosialt, økonomisk og miljømessig?

Denne siden vil være åpen for innspill frem til 30. september 2021.