Ny Urban Agenda - strategi for en bærekraftig by og boligområder for alle

Ny urban agenda er en felles visjon og en politisk forpliktelse til å fremme og gjennomføre bærekraftig byutvikling og den historiske muligheten til å utnytte byer og bosettingers nøkkelrolle som drivkrefter i en stadig mer urbanisert verden. Ny urban agenda ble vedtatt på FNs konferansen HABITAT III i Quito, Equador i 2016.

Dette er en uautorisert oversettelse.