Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler.

Sletteløkka

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø og levekår i Groruddalen.

Blokker i Fjell

Områdesatsing Fjell i Drammen

Staten har samarbeidet med Drammen kommune om en områdesatsing på Fjell siden 2014.

Veggmaleri Tøyen

Områdesatsing indre Oslo øst

Områdesatsingen indre Oslo øst er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for bidra til bedre oppvekst- og levekår.

Aktuelt nå

Undertegner avtale om områdesatsing i Oslo sør

Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt langsiktig samarbeid om en områdesatsing i Oslo sør fra 2018 – 2026. – Jeg er glad for å starte opp samarbeidet om å bedre levekårene i bydel Søndre Nordstrand, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2.-3 mars 2017 i Oslo

Det ble holdt nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder den 2.-3 mars 2017 i Oslo. Se foredragene og film fra åpningen av konferansen.

Staten og Oslo kommune enige om ny Groruddalsatsing

Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt samarbeid for en 10 års periode fra 2017 om videre områderettet innsats i Groruddalen. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen