Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler.

Sletteløkka

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø og levekår i Groruddalen.

Blokker i Fjell

Områdesatsing Fjell i Drammen

Staten har samarbeidet med Drammen kommune om en områdesatsing på Fjell siden 2014.

Veggmaleri Tøyen

Områdesatsing indre Oslo øst

Områdesatsingen indre Oslo øst er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for bidra til bedre oppvekst- og levekår.

Aktuelt nå

Ny satsing i Oslo indre øst

30.11.2018: Når områdeløftet på Tøyen avsluttes ved nyttår, erstattes det med en ny og forsterket områdesatsing i Oslo indre øst.

Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

08.10.2018: Regjeringa foreslår å løyve om lag 220 millionar kroner til områdesatsingar i 2019, for å styrkje arbeidet med å betre levekåra i særskild utsette område. Dette er ein auke på om lag 40 millionar kroner.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen