Miljøvennlig transport i Groruddalen

Programområde 1 - Miljøvennlig transport i Groruddalen
Målet er å gjøre det enklere for folk å benytte miljøvennlig transport, og gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt på langs og på tvers av Groruddalen. Støy og miljøproblemer skal reduseres. Ansvar: Staten ved Samferdselsdepartementet og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring.