Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Programområde 4 – Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering
Målet er å gjøre Groruddalen til et bedre sted å leve og vokse opp i. Stat og kommune jobber for å fremme integrering og inkludering, bedre helseforholdene og gi flere mulighet til å delta i kultur- og foreningsliv. Ansvar: Staten ved Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.