Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2. - 3. mars 2017 i Oslo.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer politikere og fagpersoner i større og mellomstore byer og samarbeidsparter til å delta på erfaringskonferansen. Konferansen holdes på Radisson Blue Hotell Alna i Oslo 2. - 3. mars 2017.

Program (pdf)

Mange større og mellomstore byer i Norge har store utfordringer knyttet til geografisk konsentrasjon av særskilte levekårsutfordringer i enkelte bydeler.

Levekårsutfordringene varierer i omfang og kompleksitet fra område til område, men områdene er ofte kjennetegnet av at de har flere ulike sosiale og fysiske utfordringer som forsterker hverandre negativt. Områder med levekårsutfordringer kjennetegnes ofte også av en relativt høy andel beboere med innvandrerbakgrunn, noe som i mange tilfeller stiller krav til språkopplæring og inkludering.

Komplekse utfordringer krever samordnet og samtidig innsats fra mange instanser for å få gode resultater. Det kan være behov for investeringer i fysisk oppgradering, utvikling av tjenestetilbud, inkludering, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseheving/læring tilpasset de ekstraordinære utfordringene.

Mange departementer og en rekke statlige etater har sammen med Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim samarbeidet om å bedre levekår i utsatte områder. Over mange år er det utviklet nye effektive samarbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak.

grorudparken
Grorudparken. Foto: Jan Hausken

Formålet med konferansen er å få fram kommunenes utfordringer og behov og å dele erfaringer om tiltak, arbeidsformer og erfaringer fra de statlige områdesatsingene. Sammen med presentasjoner fra ulike forskningsmiljøer og internasjonale perspektiv er dette rammen rundt erfaringskonferansen.

Påmeldingsfrist er 8. februar 2017.

Kontakt

Seniorrådgiver Tore Vabø e-mail: [email protected], tlf. 41256791
Seniorrådgiver Mona Helland e-mail: [email protected], tlf. 41677263

Til toppen