Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Fjell folk

Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Fasade Gamle Oslo

Områdesatsingene i Oslo

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Fjell blokker

Områdesatsinger i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Områdesatsingene i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim har som formål å bidra til bedre levekår i sine områder og forebygge nye utfordringer.

Aktuelt nå

Enige om bred innsats for Grønland og Tøyen

17.02.2020: I dag signerte byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup områdesatsingen for Oslo indre øst. Grønland og Tøyen skal få flere attraktive utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø. Det skal jobbes systematisk for at barn og unge får bedre oppvekstvilkår og at flere fullfører skolen. Og flere skal i jobb

Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020

18.02.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens storbynettverk inviterte kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger. Konferansen ble gjennomført på Vulkan i Oslo med over 300 deltagere fra hele landet.

Effektivisering og forenkling av statlig deltakelse i områdesatsinger i byene

19.08.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med relevante departementer, utredet hvordan staten best kan legge til rette for effektiv innsats i byområder med særlig store utfordringer.

Nyttige lenker:

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo