Områdesatsingene i Oslo

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Områdesatsingene er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer.

Sørli lekepark på TøyenSørli lekepark på Tøyen Foto: So La arkitekter

Områdesatsingene i Oslo skal forbedre tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst, slik at flere blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Områdesatsingene i Oslo

Årsmelding 2019 for områdesatsingene i Oslo (pdf)