Transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet

Presentasjoner fra nettverksmøte i Trondheim 18. og 19. september 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner til arbeidet med å utvikle arealtiltak i byvekstavtaler. Årlig arrangeres en samling for å dele kunnskap og erfaringer fra arbeidet, denne gang i Trondheim.

Arrangør: KMD i samarbeid med Trondheim kommune og Trondheimsregionen

18. september

Velkommen, bakgrunn og formål v/Anne Beate Tangen

Samarbeid og strategier

Velkommen til Trondheim og Trondheimsregionen.

Befaringer 

19. september

Knutepunkts- og sentrumsutvikling

Transformasjon og fortetting – hvordan få til gode prosesser? 

Områdeutvikling og grønn mobilitet