Digital kompetanse i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har inngått avtale om et prosjekt for økt digital kompetanse i kommunene. 40 prosjekter med til sammen 71 kommuner er nå tatt opp i prosjektet.

Konferanse 21. november 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene arrangerer 21. november en erfaringskonferanse for utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse».

Program, påmelding og mer om konferansen

Utviklingsprosjektet skal stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstillingen en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Kommuner med i prosjektet:

 • Nittedal
 • Nordre Follo (Oppegård og Ski)
 • Lier
 • Nordre Land
 • Hole
 • Gran
 • Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad)
 • Larvik
 • Nye Namsos (Namsos, Fosnes og Namdalseid 
 • Holtålen
 • Fosen (Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik, Roan, Åfjord og Osen)
 • Levanger
 • Os
 • Røros
 • Ringebu
 • Nord-Fron
 • Fyresdal
 • Nye Lyngdal (Lyngdal og Audnedal)
 • Nye Lindesnes (Lindesnes, Marnardal og Mandal)
 • Time
 • Hjelmeland
 • Gjesdal
 • Sandnes (skal slå seg sammen med Forsand)
 • Gloppen
 • Volda (Ny kommune med Hornindal fra 2020)
 • Ny kommune i indre Sunnfjord (Jølster, Førde, Naustdal og Gaular)
 • Stryn
 • Luster
 • Sogndal (slås sammen med Leikanger og Balestrand)
 • Eid (ny kommune med Selje)
 • Askvoll
 • Narvik (ny kommune med Ballangen og Tysfjord)
 • Lyngen
 • Porsanger
 • Tromsø
 • Hattfjelldal
 • Bardu
 • Senja (sammenslåing av Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy)
 • Harstad

For kommunene i prosjektet vil det arrangeres en oppstartskonferanse, samt to workshops i løpet av perioden. I prosjektet står partssamarbeidet sentralt fordi endrings- og omstillingsarbeid krever involvering og medvirkning for å sikre en god gjennomføring. Derfor forventes det deltakelse fra administrasjonen, tillitsvalgte og folkevalgte på samlinger.

I tillegg til møteplasser utvikles en kunnskapsplattform for kommunene. Denne vil være tilgjengelig for alle kommuner. Kunnskapsplattformen lanseres på oppstartskonferansen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet. KS har ansvar for gjennomføring av møteplassene.

Utviklingsprosjektet er 2 årig og varer ut 2019.