Referansekommuner for den enkelte kommune

Analysen beregner en effektivitetsfront som består av de kommunene som anslås som 100 prosent effektive i den enkelte sektor. Øvrige kommuner sammenliknes med et ulikt sett av kommuner, referansekommuner, som ligger på denne fronten, opptil åtte referansekommuner, og på denne bakgrunn beregnes effektivitetsverdier for øvrige kommuner.

Kommuner som har effektivitetsverdi 100 vil ikke ha referansekommuner.

Se nærmere omtale i kapittel 9 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, november 2017 (pdf).

En kommune kan velge å sammenlikne seg med andre kommuner i samme kommunegruppe når man vil analyse resultatene nærmere. Det kan imidlertid gi ekstra informasjon og også sammenlikne seg med kommuner som analysene har plukket ut som referansekommuner. Man vil da kunne foreta en nærmere analyse av hvorfor egen kommune kommer dårligere ut enn disse referansekommunene som utgangspunkt for læring og forbedring av egen effektivitet. Se nærmere omtale i Hvordan bruke analysen?

Til toppen