Rammetilskudd for 2010 - februarutbetaling

Bykle kommune har i 2009 hatt så høy skatteinngang at de skal trekkes mer i netto inntektsutjevning enn de mottar i øvrige tilskudd i inntektssystemet samlet. Bykle kommune hadde i 2009 en skatteinngang per innbygger på 266 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunen har ikke fått utbetalt rammetilskudd i 2009 da dette resultatet var ventet.

Bykle kommune skulle i 2009 mottatt 18 037 000 kroner i innbyggertilskudd. Etter at desemberskatten er utjevnet, har Bykle et negativt inntektsutjevnende tilskudd på 20 896 640 kroner i 2008. Når året avregnes under ett kan ingen kommuner få et negativt rammetilskudd. Vi dekker derfor inn 2 859 640 kroner ved å foreta et trekk i innbyggertilskuddet til samtlige kommuner. Trekket fordeles på kommunene med et likt beløp per innbygger (ca. 0,60 kroner per innbygger). Dette er en årsak til avvik i innbyggertilskuddet mellom januarutbetaling og februarutbetaling.