Rekordsterk satsing på velferd i kommunene

Regjeringen fortsetter sin satsing på eldre, skole og barnehager. Så langt har den rød-grønne regjeringen styrket kommuneøkonomien med nesten 21 milliarder kroner. Se de fylkesvise oversiktene her.

Fordelingsvirkninger av inntektssystemet

Pressemeldinger

Fylkesvise pressemeldinger

Til toppen