Foreslår jamnare fordeling av kommunane sine inntekter

Regjeringa foreslår ei jamnare fordeling av inntektene mellom kommunane og ein meir føreseieleg kommuneøkonomi. - I tillegg ønskjer vi nye tiltak for vekstkommunar, eit nytt distriktstilskot og eit eige Oslo-tilskot, seier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår ei jamnare fordeling av inntektene mellom kommunane og ein meir føreseieleg kommuneøkonomi. - I tillegg ønskjer vi nye tiltak for vekstkommunar, eit nytt distriktstilskot og eit eige Oslo-tilskot, seier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Pressemeldinger