Overføring fra pressekonferansen

Statsminister Jens Stoltenberg og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa presenterte kommuneproposisjonen og inntektssystemet på en pressekonferanse i Horten 15.05.08.

Til toppen