Lysark fra pressekonferansen i Horten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Presentasjonen ble holdt av statsminister Jens Stoltenberg og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i Horten 15. mai 2008.