Fylkesvise pressemeldinger

Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

 


Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen