Regjeringa prioriterer meir pengar til kommunane

Statsrådens sin presentasjon av kommuneproposisjonen 2011 og forslag til nytt inntektssystem for kommunane.

Til toppen