Tabeller

Tabeller for fordelingen av samhandlingsmidlene og korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet i Excel- og ODF-format.

Kommunetabeller med oversikt over fordelingen av samhandlingsmidlene og korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet i Excel- og ODF-format.

Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet

Frie inntekter i 2010 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft, hjemfall og utbytte (tall fra 2009).

Fordeling av samhandlingsmidler

Til toppen