Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

Kommuneproposisjonen

I kommuneproposisjonen legger regjeringen fram sin politikk for kommunesektoren og gir foreløpige signaler om det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det påfølgende året. Kommuneproposisjonen legges fram i første halvdel av mai måned hvert år, samtidig med revidert nasjonalbudsjett for inneværende år. Stortinget behandler kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett før sommerferien. Departementet informerer om konsekvenser for kommunesektoren av stortingsbehandlingen i rundskriv til kommunesektoren og fylkesmannsembetene.

Kommuneproposisjonen 2016
Prop. S 121 (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016

Pressemeldinger

 

 

Tidligere års kommuneproposisjoner

 

Statsbudsjettet

I statsbudsjettet legger regjeringen fram endelige forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren for det påfølgende året. Statsbudsjettet legges fram i første halvdel av oktober måned. Stortinget ferdigbehandler budsjettforslaget senest innen 15. desember. Departementet informerer om konsekvenser for kommunesektoren av Stortingets budsjettbehandling i rundskriv til kommunesektoren og fylkesmannsembetene.

 

Tidligere års budsjett

Barn som leker
Barn som leker (Foto: Colourbox.com)
Til toppen