Kommuneproposisjonen for 2013

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

Foto: Henriette Berg-Thomassen/Scanpix.I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

 

 

Budsjettdokumentet

Brev til kommunene og fylkeskommunene om Kommuneproposisjonen 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2012

Pressemelding

Fylkesvise pressemeldinger

Tidligere kommuneproposisjoner

Til toppen