Tabeller for kommuner og fylkeskommuner

Vi har samlet alle tall som gjelder Revidert statsbudsjett for 2009 og Kommuneproposisjonen 2010 for kommuner og fylkeskommuner i Excel-filer.

Fylkesvise filer for kommuner med fylkessummer


Tall for fylkeskommunene


Tall for Oslo

Til toppen