Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Registerets troverdighet

ROBEK

Dersom en kommune eller fylkeskommune er oppført i Register om betinget godkjenning og kontroll, vil vedtak om eksempelvis opptak av lån eller inngåelse av en langsiktig leieavtale først være gyldig etter godkjennelse av departementet. Det er således av betydning for kommunens eller fylkeskommunens kontraktsmotparter å få kunnskap om den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen er registrert eller ikke.

Opplysninger som fremgår av registeret må anses for å ha kommet til kontrakts-motpartens kunnskap og frata dennes eventuelle gode tro. Når det gjelder den rettslige troverdigheten til registeret, dvs. i hvilken grad en medkontrahent kan legge til grunn det som er registrert, skal registeret ha positiv og negativ troverdighet. Dette innebærer at de opplysinger som fremgår av registeret skal kunne legges til grunn som korrekte (den positive troverdighet) og at registeret er fullstendig (den negative troverdighet).

Et meldepliktig forhold som ikke er meldt inn til departementet og dermed ikke blitt ført inn i registeret, kan etter dette ikke gjøres gjeldene overfor godtroende kontraktsmotpart. Dette vil innebære at avtalen vil måtte anses som gyldig uten den statlige godkjenning som var påkrevd. Det samme gjelder dersom opplysninger i registeret ikke er riktige, herunder at vedkommende kommune eller fylkeskommune ikke lenger skulle vært registrert.

Til toppen