Oppfølgingstilbud til kommuner som skal slå seg sammen

Kommuner som skal slå seg sammen får tilbud om seminarer for kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing.

Å slå sammen to eller flere kommuner er en omfattende prosess. Det er mange små og store problemstillinger, mange aktører er involvert og mange detaljer skal på plass. Kommuner i hovedløpet i kommunereformen som har gjensidig vedtak om sammenslåing er invitert til en seminarrekke for å bidra til økt kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing. 

Seminarrekken har som formål å heve kunnskapsnivået og dele erfaringer om ulike deler av en slik prosess gjennom å etablere møteplasser. Tematisk vil det være hovedvekt på arbeidsgiverrelaterte spørsmål, men andre tema kan også være aktuelle.

Tilbudet er resultat av en avtale inngått i juni 2016 mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio Kommune, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. KS har det praktiske ansvaret for gjennomføring av tilbudet.

Seminarene

Seminar for kommuner som omfattes av vedtaket i Stortinget 8. juni. Hovedtema: prosess for sammenslåing og arbeidsrettslige og arbeidsgiverpolitiske spørsmål

  • 23. - 24. august, Oslo/Gardermoen

Opptak fra seminaret

Seminar 4: Utvikling og gevinstrealisering i ny kommune - effektiv og dynamisk organisering

Invitasjonsbrev (PDF)

  • 24. - 25. april, Oslo/Gardermoen
  • 26. - 27. april, Bergen/Flesland

Opptak fra seminaret

Seminar 3: Eierskap og interkommunalt samarbeid

Invitasjonsbrev (PDF)

  • 21. mars, Oslo/Gardermoen

Opptak fra seminaret

Seminar 2: Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser - Hvordan bygge felles kultur og identitet?

Invitasjonsbrev (PDF)

  • 23. - 24. januar, Trondheim/Værnes
  • 25. - 26. januar, Oslo/Gardermoen

Opptak fra seminaret

Seminar 1: Organisering og styring av sammenslåingsprosessen

  • Hva er lurt å gjøre når?
  • Hvordan bør arbeidet organiseres og hvilke styringsdokumenter er lurt å ha?
  • Hvem skal med, og når?
  • Hvilket lovverk gjelder, og hva sier det?

Opptak fra seminaret

 

Les avtalen (PDF)