Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølgingstilbud til kommuner som skal slå seg sammen

Kommuner som skal slå seg sammen får tilbud om seminarer for kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing.

Å slå sammen to eller flere kommuner er en omfattende prosess. Det er mange små og store problemstillinger, mange aktører er involvert og mange detaljer skal på plass. KMD, KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet samarbeider om å tilby seminarer til kommuner som skal slå seg sammen med formål å heve kunnskapsnivået og dele erfaringer om ulike deler av en slik prosess.

Det er gjennomført flere samlinger for kommuner som skal slå seg sammen. Alle presentasjoner fra seminarene er samlet i KS sin kunnskapsportal KS læring.

Tilbudet er resultat av en avtale inngått i juni 2016 mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio Kommune, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. KS har det praktiske ansvaret for gjennomføring av tilbudet. Avtalen varer ut 2019 (pdf).

Kunnskapsportal:

KS har etablert en digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen. På sidene Nye kommuner og fylkeskommuner kan alle logge seg på og hente kunnskap og dele erfaringer. Her har vi samlet veiledere, presentasjoner, innledninger samt noen eksempler fra de ulike sammenslåingsprosessene. Sidene er inndelt i ulike temaer som arbeidsgiverspørsmål, lokaldemokrati, kommunikasjon og kulturbygging. De ulike temaene har en kontaktperson i reformteam i KS.

Video fra KS om hva KS Læring kan bidra med i kommunesammenslåingsprosessen:

Til toppen