Opptak fra tidligere seminarer

Gjennomførte seminarer:

Seminar 1:

Organisering og styring av sammenslåingsprosessen

  • Hva er lurt å gjøre når?
  • Hvordan bør arbeidet organiseres og hvilke styringsdokumenter er lurt å ha?
  • Hvem skal med, og når?
  • Hvilket lovverk gjelder, og hva sier det?

Opptak fra seminaret

Seminar 2:

Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser - Hvordan bygge felles kultur og identitet?

  • 23. - 24. januar, Trondheim/Værnes
  • 25. - 26. januar, Oslo/Gardermoen

Invitasjonsbrev (PDF)
Opptak fra seminaret

Seminar 3:

Eierskap og interkommunalt samarbeid

  • 21. mars, Oslo/Gardermoen

Invitasjonsbrev (PDF)
Opptak fra seminaret

Seminar 4:

Utvikling og gevinstrealisering i ny kommune - effektiv og dynamisk organisering

  • 24. - 25. april, Oslo/Gardermoen
  • 26. - 27. april, Bergen/Flesland

Invitasjonsbrev (PDF)
Opptak fra seminaret

Seminar for kommuner som omfattes av vedtaket i Stortinget 8. juni:

Hovedtema: prosess for sammenslåing og arbeidsrettslige og arbeidsgiverpolitiske spørsmål

  • 23. - 24. august, Oslo/Gardermoen

Opptak fra seminaret

 

 

 

Til toppen