Prosess og milepæler

Reformen ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018. Alle sammenslåinger vil tre i kraft innen 1. januar 2020.

Tidslinje med milepæler for kommunereformen

Milepæler i kommunereformen

2014

31. mars

14. mai

Juni

Juli

August

1. desember

2015

20. mars

Mai

Juni

2016

Mai 

Juli

Oktober

2017

Januar

  • Sammenslåingen av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord til Sandefjord kommune trådte i kraft 1. januar

Vår

Mai

Juni

2018

Januar

Sammenslåinger som ble vedtatt gjennom kongelig resolusjon våren 2016 trer i kraft 1. januar.

  • Larvik og Lardal blir nye Larvik kommune
  • Hof og Holmestrand blir nye Holmestrand kommune
  • Rissa og Leksvik blir Indre Fosen kommune
  • Tjøme og Nøtterøy blir Færder kommune

2019

September

Valg til nye kommunestyrer.

2020

1. januar

Sammenslåingene som er vedtatt av Stortinget trer i kraft. Det er 356 kommuner i Norge.