Prosess og milepæler

Reformen ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018. Alle sammenslåinger vil tre i kraft innen 1. januar 2020.

Tidslinje med milepæler for kommunereformen

Milepæler i kommunereformen

2014

31. mars

14. mai

Juni

Juli

August

1. desember

2015

20. mars

Mai

Juni

2016

Mai 

Juli

Oktober

2017

Januar

  • Sammenslåingen av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord til Sandefjord kommune trådte i kraft 1. januar

Vår

  • Departementet legger frem en proposisjon med forslag til ny kommunestruktur. 
  • Departementet legger frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver

Mai

  • Kommuneproposisjonen for 2018 legges frem for Stortinget 

Juni

  • Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur
  • Stortinget behandler lovproposisjon om nye oppgaver

2018

Januar

Sammenslåinger som ble vedtatt gjennom kongelig resolusjon våren 2016 trer i kraft 1. januar.

  • Larvik og Lardal blir nye Larvik kommune
  • Hof og Holmestrand blir nye Holmestrand kommune
  • Rissa og Leksvik blir Indre Fosen kommune
  • Tjøme og Nøtterøy blir Færder kommune

2019

September

Valg til nye kommunestyrer og fylkesting

2020

1. januar

Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i kraft fra 1. januar.