Fritak fra statlige krav om dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Kommunesammenslåinger medfører overføringer av eiendommer og materiell fra en kommune til en annen. Dette vil utløse visse statlige avgiftskrav som omregistreringsavgift for kjøretøyer og dokumentavgift ved tinglysning av hjemmelsoverføring av fast eiendom.

Av inndelingslova § 14 fremgår det blant annet at kommuner som slår seg sammen ikke skal betale dokumentavgift, tinglysningsgebyr eller omregistreringsavgift i forbindelse med disposisjoner som er en direkte følge av sammenslåingen.

Kommunene har selv ansvar for at alle nødvendige overføringer av eiendommern og materiell gjennomføres.

Tilbake

Til toppen