Hva har skjedd i kommunereformen?

Klikk deg gjennom viktige hendelser i kommunereformen

 • 2016

  • Tjøme og Nøtterøy søker om sammenslåing (mandag 25. januar 2016)

   Kommunene Tjøme og Nøtterøy har i dag søkt om å slå seg sammen. Kommunene ønsker at den nye kommunen skal hete Færder kommune. - Jeg vil ønske kommunene lykke til med å sette Færder kommune på kartet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 2015

  • Rissa og Leksvik søker om sammenslåing (tirsdag 22. desember 2015)

   Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag har i dag søkt om å slå seg sammen til én kommune. – Jeg vil gratulere lokalpolitikerne med å ha gjennomført en god prosess. Dette vil legge grunnlag for positiv utvikling og gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • Hof og Holmestrand søker om sammenslåing (lørdag 19. desember 2015)

   Hof og Holmestrand søkte fredag 18. desember om å slå seg sammen til én kommune. – Jeg vil gratulere politikerne i Hof og Holmestrand med godt lederskap. En ny, sammenslått kommune vil få kraft til å skape positiv utvikling og gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • Grensejustering mellom Stokke og Tønsberg (fredag 18. desember 2015)

   Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune justeres. Endringen vil skje fra 1. januar 2017, samtidig som Stokke, Andebu og Sandefjord blir slått sammen til nye Sandefjord.

  • Nytt inntektssystem for kommunene ut på høring (torsdag 17. desember 2015)

   Regjeringen vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet, og sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. – Vi ønsker å gjøre inntektssystemet enklere og mer rettferdig, og ivareta en god distriktsprofil, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • Larvik og Lardal vil slå seg sammen (fredag 20. november 2015)

   Larvik og Lardal søkte i dag om å slå seg sammen. - Jeg vil gi ros til politikerne i Larvik og Lardal for godt lokalt lederskap. Den nye kommunen vil få kraft til å sikre innbyggerne gode velferdstjenester i årene som kommer, og til å skape en positiv utvikling i hele området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • Mer makt til kommunene (fredag 20. mars 2015)

   Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

  • - Gratulerer med sammenslåingsvedtak! (fredag 6. februar 2015)

   Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen. - Jeg vil gratulere Stokke, Andebu og Sandefjord med et historisk vedtak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

 • 2014

  • Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport (mandag 1. desember 2014)

   Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner, sier statsråden.

  • Oppstart av kommunereformen (torsdag 3. juli 2014)

   I dag går startskuddet for kommunereformen. Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

  • Kommunereform for fremtidens velferd (onsdag 14. mai 2014)

   Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

  • Ekspertutvalg skal se på oppgaveløsning i kommunene (fredag 3. januar 2014)

   Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.