Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Valg 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020. Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Bilde av en valgurne
Foto: Thomas Ekstrøm

Forskriftene gir blant annet fellesnemnda myndighet til å velge valgstyre, vedta at det skal holdes todagersvalg og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Forskrifter med veiledere:

Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 (Lovdata)
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 (pdf)
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 (Lovdata)
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 (pdf)

Mer informasjon om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019:

Til toppen