Våre naboland

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norge har i en europeisk målestokk ikke spesielt små kommuner, verken i forhold til areal eller innbyggere.

De nordiske velferdskommunene har imidlertid ansvar for en betydelig større oppgaveportefølje enn de øvrige europeiske kommunene, og dette gjelder for alle norske kommuner, uavhengig av størrelse.

I mellom- og søreuropeiske land har ikke alle kommuner et slikt ansvar for innbyggernes velferd. Det gir derfor liten mening å sammenligne norske velferdskommuner og søreuropeiske kommuner.

Sammenlignet med kommunene i Sverige, Danmark og Finland, som også har et betydelig velferdsansvar, er norske kommuner relativt små.

 

De to tabellene sammenligner innbyggertall og areal i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Innbyggertallene er fra årsskiftet 2013/2014.

 
InnbyggereNorgeSverigeDanmarkFinland*
Antall42829098320
Median4 66115 28143 0975 829
Gj. snitt11 93733 25857 42017 035
Størst634 463897 700569 557612 664
Minst2112 4361 808100
     
ArealNorgeSverigeDanmarkFinland
Median471919360749
Gj. snitt7561 8344381 222
Størst9 70720 7141 47017 334
Minst6996

* Tallene for Finland inkluderer 16 kommuner på Åland. Dette er bl.a. de 8 kommunene med færrest innbyggere. Minste fastlandskommune har 763 innbyggere.

Mer om kommunestruktur i de nordiske landene

Kommunestruktur i Sverige

Artikkel Sist oppdatert: 13.05.2014

Sverige består av 290 kommuner og 21 len. Gjennomsnittlig innbyggertall i svenske kommuner er ca. 30 000, som er adskillig høyere enn i Norge. Organisatorisk og oppgavemessig skiller de svenske kommunene seg likevel lite fra de norske.

Kommunestruktur i Danmark

Artikkel Sist oppdatert: 13.05.2014

Danmark har nylig vært gjennom en omfattende kommunereform som hadde virkning fra 1. januar 2007. Antall kommuner ble redusert fra 271 til 98, og 14 amter ble erstattet av fem regioner. Kommunenes gjennomsnittlig folketall økte fra 20 000 til 55 000.

Kommunestruktur i Finland

Artikkel Sist oppdatert: 16.06.2014

Finland er i gang med sin andre kommunereform siden årtusenskiftet. Nær sagt alle finske kommuner har blitt pålagt å utrede sammenslåing. Etter utredningene skal kommunene avgjøre om de vil slå seg sammen med naboene. Målet er nye kommuner som er virksomme fra 2017.

Kommunestruktur på Island

Artikkel Sist oppdatert: 13.05.2014

Island har hatt to runder med kommunesammenslåinger siden 1990-tallet. Kommunesammenslåingene har begge gangene skjedd på bakgrunn av folkeavstemninger. Antall kommuner er redusert fra 204 i 1990 til 74 i 2013. Gjennomsnitt innbyggertall i islandske kommuner er på ca. 3800 innbyggere (2006).