Reformstøtte til alle nye kommuner

Regjeringen har besluttet å fjerne den nedre grensen på 10 000 innbyggere for at en sammenslått kommune skal kunne motta reformstøtte. Alle nye kommuner vil nå få reformstøtte, uavhengig av innbyggertallet i den nye kommunen.

Regjeringen har besluttet å fjerne den nedre grensen på 10 000 innbyggere for at en sammenslått kommune skal kunne motta reformstøtte. Alle nye kommuner vil nå få reformstøtte, uavhengig av innbyggertallet i den nye kommunen.

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det presentert en modell for reformstøtte til kommuner som slår seg sammen. I modellen var det en nedre grense på 10 000 innbyggere for at en sammenslått kommune kan motta reformstøtte. I sin innstilling ba kommunal- og forvaltningskomiteen om at regjeringen innfører reformstøtte også til kommuner som etter sammenslåing har under 10 000 innbyggere.

Ny modell for reformstøtte blir etter dette som følger:

REFORMSTØTTE

Antall innbyggere i sammenslåingen   

Reformstøtte

0-14 999 innbyggere

5 mill.

15 000- 29 999 innbyggere

20 mill.

30 000- 49 999 innbyggere

25 mill.

Over 50 000 innbyggere

30 mill.

Til toppen