TBUs åpne fagseminar 2014: Kommunereform og oppgaver

Sett av torsdag 11. desember til årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Årets tema er kommunereform og oppgaver.

Seminaret inkludert lunsj er gratis.

Tid: 11. desember, 1000-15.00
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.
Adresse: Bryggetorget 3, 0250, 0191 Oslo
Påmeldingsfrist: Torsdag 4. desember.
Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla som gjelder.

Foreløpig program:

  • Ekspertutvalget for kommunereformen kommer og presenterer sin sluttrapport som legges fram 1. desember.
  • Møreforskning presenterer rapporten hvor de har sammenstilt og vurdert mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået.
  • Nils Årsæther fra universitetet i Tromsø komme med sine synspunkter på framtidig oppgaveløsning i kommunesektoren. 
  • Erling Dokk Holm fra Markedshøyskolen snakker om kommunereform og oppgaver med utgangspunkt i de større kommunene og byene
  • I tillegg blir det innlegg fra kommunesektoren (det jobbes med innledere).

Fullstendig program med tidspunkt, innledere og navn på innlegg blir lagt ut etter hvert.

Til toppen