Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endelig vedtak om sammenslåing

Kommuner som ønsker å slå seg sammen må gjøre to vedtak:

1. Vedtak om at kommunene ønsker å slå seg sammen.

Et slikt vedtak kan være relativt kortfattet, men må være klart og tydelig på at kommunene ønsker å slå seg sammen.

Etter at kommunene har fattet vedtak om at de ønsker å slå seg sammen, skal fylkesmannen i samråd med departementet, kalle inn til felles kommunestyremøte. Det fremgår av inndelingslova § 25 hvilke punker som skal drøftes på fellesmøtet:

a) forslag til navn på den nye kommunen eller det nye fylket

b) antall medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget

c) kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd etter § 26 i denne loven

d) valg av revisor for virksomheten i fellesnemnden

e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.

 

2. Etter at punktene i § 25, og eventuelt andre spørsmål er diskutert i fellesmøte, skal de enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten i nye kommunestyrevedtak.

Disse vedtakene vil være grunnlaget for en statlig beslutning om sammenslåing. 

Last ned de siste resolusjonene som er vedtatt:


Det trenger ikke forsinke prosessene at kommunestyrene må ha to vedtak samt felles kommunestyremøte. I forbindelse med sammenslåingen av Mosvik og Inderøy ble hele løpet gjennomført samme dag. Begge kommunestyrene fattet likelydende vedtak om sammenslåing 14. juni 2010. Fylkesmannen hadde, under forutsetning av positive vedtak, innkalt til felles kommunestyremøte samme dag. På møtet ble punktene i § 25 diskutert. Etter felles kommunestyremøte fattet begge kommunestyrene samme dag likelydende vedtak i henhold til punktene i § 25.

 

Tilbake