Oppfølgingstilbud til fylkeskommuner

KMD, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne kommune) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging også til fylkeskommuner som slås sammen.

Dato for det første seminaret er satt til 20.-21. november 2017. Påmeldingsfrist 19. september.