Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerundersøkelser

God informasjon, involvering og høring av innbyggernes meninger er viktig i kommunereformen. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet inngått en rammeavtale med Opinion AS om innbyggerundersøkelser i forbindelse med kommunereformen.

Avtalen gjelder fram til kommunene må fatte endelige vedtak i reformen, våren 2016. Opplegget må tilpasses lokale forhold, og kommunene kan selv legge til spørsmål knyttet til lokale behov. 

Kommuner som ønsker å bruke avtalen, kan ta kontakt med seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Kontaktinformasjon: 

  • Henrik Høidahl
    hh@opinion.no
    Tlf: 992 61 015
Til toppen