Revidert veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Departementet har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing.

De formelle rammene som skisseres i veilederen vil også i all hovedsak gjelde ved sammenslåing av fylkeskommuner. Råd og tips basert på erfaringer fra tidligere sammenslåinger er hentet fra evalueringer av kommunesammenslåinger. Det er ingen evaluerte fylkessammenslåinger å hente erfaringer fra, men fylkeskommuner som skal slå seg sammen vil også kunne hente inspirasjon fra erfaringer som kommuner har gjort seg.

Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner. Formelle rammer og erfaringer fra tidligere sammenslåinger (pdf).