Referansegruppe

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med ordførerne i referansegruppa for kommunereformen.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med ordførerne i referansegruppa for kommunereformen. Fra venstre: Alfred Bjørlo, Torbjørn Fylling, Bjørn Kahrs, Torhild Bransdal, Lene Conradi, Jan Tore Sanner, Marianne Bremnes, Arne Vinje, Frank Ingilæ, Kjell Berge Melbybråten og Jorid Jagtøyen (foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Referansegruppen for kommunereformens ekspertutvalg har hatt som oppgave å gi innspill til de kriteriene som ekspertutvalget har arbeidet med.


Referansegruppen har bestått av ordførere fra alle partier og med en god representasjon fra alle deler av landet. I tillegg er det representanter fra Fagforbundet og Akademikerne, samt representanter fra noen sektordepartementer og lederen for arbeidsutvalget for fylkesmennene.

En viktig oppgave for referansegruppa har vært å formidle synspunkter på om forslagene til kriterier oppleves som relevante og anvendbare for kommuner i arbeidet med å vurdere sammenslåing med nabokommuner.

 

Medlemmer i referansegruppe til ekspertutvalget:

 • Ordfører Alfred Bjørlo (V), Eid kommune
 • Ordfører Marianne Bremnes (AP), Harstad kommune
 • Ordfører Frank Ingilæ (AP), Tana kommune
 • Ordfører Torhild Bransdal (KrF), Vennesla kommune
 • Ordfører Bjørn Kahrs (H), Randaberg kommune
 • Ordfører Lene Conradi (H), Asker kommune
 • Ordfører Arne Vinje (SV), Vinje kommune
 • Ordfører Jorid Jagtøyen (SP), Melhus kommune
 • Ordfører Kjell Berge Melbybråten (AP), Øystre Slidre
 • Ordfører Torbjørn Fylling (FrP), Ørskog kommune
 • Fylkesmann Erling Lae, leder av fylkesmennenes arbeidsutvalg
 • Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Fagforbundet
 • Anders Kvam, leder av Akademikerne kommune
 • Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Ekspedisjonssjef Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Avdelingsdirektør Ann Helen Elgsæther, Kunnskapsdepartementet
 • Fagdirektør Ingunn Iversen, Klima- og miljødepartementet