Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

8. juni vedtok Stortinget sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner og antall fylker ble redusert til 11. Valget høsten 2019 vil gjennomføres som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye kommunen/fylkeskommunen vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget.

Ved grensejusteringer mellom kommuner, og der kommuner endrer fylkestilhørighet vil det samme prinsippet legges til grunn.

Departementet vil komme med nærmere bestemmelser om gjennomføringen av valget.