Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye oppgaver til kommunene

Stortinget behandlet 8. juni 2017 Prop. 91. L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport. Proposisjonen var en oppfølging av Meld. St. 14. (2014–2015).

Dokumenter:

Pressemeldinger:

Relatert:Til toppen