Kommunereformen fortsetter

Nye kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk støtte og tilgang på verktøy for gode lokale prosesser.

Kart som viser at det er store regionale forskjeller i antall sammenslåinger
Foto: KMD

1,7 millioner innbyggere i Norge bor fra 2020 i en ny og større kommune. Disse innbyggerne vil bo i kommuner som vil være bedre rustet til å gi dem gode tjenester og til å utvikle lokalsamfunn og lokaldemokratiet.

Regjeringen vil legge til rette for at flere innbyggere og politikere skal vurdere hvilke muligheter større kommuner kan gi. Granavolden-plattformen slår fast at kommunereformen fortsetter, gjennom positive insentiver og verktøy for gode lokale prosesser.

Det er fortsatt gode økonomiske virkemidler for kommuner som vil slå seg sammen. Fylkesmannen skal bistå alle kommuner som vil starte prosesser. Og det er masse læring og inspirasjon å hente fra alle politikerne, tillitsvalgte, ledere og ansatte som har jobbet med sammenslåinger tidligere (lenke til kartfortellinger)