Nyheter

Viser 1-20 av 55 treff.

 • Økonomiske utbetalinger - kommunereform

  19.03.2019

  Det er fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. I kommunereformen ble det innført en rekke gode økonomiske ordninger for kommuner som vedtok å slå seg sammen. Disse ordningene kommer i tillegg de ordinære tilskuddene til alle kommuner, og er tilskudd kommunene ikke ville mottatt hvis de ikke skulle slått seg sammen.

 • Kommunevåpen og kommuneflagg

  11.02.2019

  1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

 • Ja, vi elsker de forblåste plassene!

  22.10.2018

  Norge består av over 400 kommuner. Men Norge består av flere tusen steder som innbyggerne er stolte over og glade i.

  Av: Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo Innlegg i Nationen

 • Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

  22.05.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020.

 • Fortsatt behov for større og sterkere kommuner

  22.05.2018

  I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som etter departementets vurdering gjør det nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder.

 • Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland

  07.03.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt navn på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, og de nye kommunegrensene mellom kommunene. - Jeg ønsker kommunene lykke til i det spennende arbeidet de skal gjennomføre frem mot etableringen av tre nye kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

  22.02.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt åtte forskrifter om kommune- og fylkessammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

 • Den nye kommunen av Stordal og Norddal skal hete Fjord

  22.02.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Fjord blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Stordal og Norddal. - Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Jeg er glad for at kommunene har blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Justering av grensa mellom kommunane Stryn og Hornindal

  12.01.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke at grensa mellom Stryn kommune og Hornindal kommune blir justert slik at grenda Maurset i Kjøs krins blir flytta frå Hornindal til Stryn. Endringa vil skje frå 1. januar 2019.

 • Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune ser dagens lys

  31.12.2017

  Det skjer historiske endringer i Trøndelag fra 1. januar 2018. Indre Fosen blir en ny kommune i nye Trøndelag fylke. - Jeg vil gratulerer politikerne og de ansatte med den gode jobben som er gjort for å bygge det nye fylket og den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Tre nye kommuner i Vestfold

  31.12.2017

  1. januar 2018 ser de tre nye kommunene Færder, Holmestrand og Larvik i Vestfold dagens lys. - Gratulerer til de nesten 90.000 innbyggerne i Vestfold som bor i en ny kommune fra 1. januar 2018. Lokalpolitikerne og kommunenes ansatte har gjort en svært god jobb for å bygge de nye kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Åfjord blir navnet på den nye kommunen av Roan og Åfjord

  21.12.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift for sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner. - Navnet på den nye kommunen blir Åfjord. Det har vært en krevende sak å avgjøre. Begge kommuner har vist til gode og saklige argumenter for sitt forslag. Samtidig har det vært viktig å lande en beslutning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Navn på nye kommuner er fastsatt: 23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt

  19.12.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

 • Kommunene får selv velge kommunevåpen og kommuneflagg

  15.12.2017

  - Det er gledelig at kommunene selv skal få bestemme kommunevåpen og kommuneflagg. Den nye loven styrker lokaldemokratiet og fjerner unødvendig byråkrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

  11.12.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nå flere forskrifter for kommune- og fylkessammenslåingene, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

 • Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020

  27.10.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.

 • 1,3 milliarder kroner til sammenslåingskommuner

  29.08.2017

  Før sommeren vedtok Stortinget sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner. I tråd med vedtakene får de nye kommunene nå utbetalt 1.302,6 millioner kroner til å dekke engangskostnader. - Dette gir grunnlag for å bygge opp attraktive nye kommuner, som kan gi gode velferdstjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Oppstartssamling

  10.08.2017

  31. oktober og 1. november var det oppstartseminar for kommuner som skal slå seg sammen. 360 deltakere fra over 60 kommuner var samlet for å lære av allerede sammenslåtte kommuner, og for å få oversikt over hva som må gjøres for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

 • 150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

  02.08.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. - Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

  14.06.2017

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Til toppen