Nyheter

Viser 1-20 av 62 treff.

 • 43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

  30.12.2019

  Fra 1. januar vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune. - Dette er en historisk dag for Kommune-Norge. Jeg vil takke alle som har gjort en stor innsats med å samle innbyggerne i en ny og sterkere kommune, som er rustet for framtida, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, sammenslått kommune

  01.07.2019

  Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019. Samtidig varer funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene i kommunene som skal slås sammen fram til og med 31.12.2019, men deres fullmakter og oppgaver er begrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.

 • Webinar om nye forskrifter for de nye kommunene

  20.05.2019

  Ved nyttår trer de nye kommunene og fylkeskommunene i kraft. Dermed er det også behov for nye, felles forskrifter. 16. mai arrangerte vi et webinar om de nye forskriftene.

 • Kommunereformen fortsetter!

  15.05.2019

  Å bygge nye kommuner har ett viktig mål: Å levere enda bedre tjenester til innbyggerne, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun deltok på en konferanse hos Fylkesmannen i Agder.

  Av: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Kommuneproposisjonskonferanse i regi av Fylkesmannen i Agder

 • Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk

  13.05.2019

  De små kommunene har blitt mindre, og de største større. En ny rapport viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere viktige områder. Utfordringene vil øke i framtida. − Rapporten bekrefter og understreker behovet for fortsatt kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Økonomiske utbetalinger - kommunereform

  19.03.2019

  Det er fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. I kommunereformen ble det innført en rekke gode økonomiske ordninger for kommuner som vedtok å slå seg sammen. Disse ordningene kommer i tillegg de ordinære tilskuddene til alle kommuner, og er tilskudd kommunene ikke ville mottatt hvis de ikke skulle slått seg sammen.

 • Ny undersøkelse: Flere kommunale ledere vil ha kommunesammenslåing

  18.02.2019

  17 av 24 kommunale ledere i Troms ønsker kommunesammenslåing, og 14 av 22 kommunale ledere i Finnmark mener det er behov for mer samarbeid for å sikre bærekraftige kommuner. Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Nivi Analyse.

 • Kommunevåpen og kommuneflagg

  11.02.2019

  1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

 • Mange kommuner løser ikke oppgavene selv

  06.02.2019

  En ny kartlegging viser at mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det for eksempel bare 257 barneverntjenester. − Jeg mener dette viser at mange kommuneorganisasjoner er for små til å løse de oppgavene kommunene har ansvar for, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Ja, vi elsker de forblåste plassene!

  22.10.2018

  Norge består av over 400 kommuner. Men Norge består av flere tusen steder som innbyggerne er stolte over og glade i.

  Av: Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo Innlegg i Nationen

 • Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

  22.05.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020.

 • Fortsatt behov for større og sterkere kommuner

  22.05.2018

  I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som etter departementets vurdering gjør det nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder.

 • Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland

  07.03.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt navn på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, og de nye kommunegrensene mellom kommunene. - Jeg ønsker kommunene lykke til i det spennende arbeidet de skal gjennomføre frem mot etableringen av tre nye kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

  22.02.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt åtte forskrifter om kommune- og fylkessammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

 • Den nye kommunen av Stordal og Norddal skal hete Fjord

  22.02.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Fjord blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Stordal og Norddal. - Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Jeg er glad for at kommunene har blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Justering av grensa mellom kommunane Stryn og Hornindal

  12.01.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke at grensa mellom Stryn kommune og Hornindal kommune blir justert slik at grenda Maurset i Kjøs krins blir flytta frå Hornindal til Stryn. Endringa vil skje frå 1. januar 2019.

 • Tre nye kommuner i Vestfold

  31.12.2017

  1. januar 2018 ser de tre nye kommunene Færder, Holmestrand og Larvik i Vestfold dagens lys. - Gratulerer til de nesten 90.000 innbyggerne i Vestfold som bor i en ny kommune fra 1. januar 2018. Lokalpolitikerne og kommunenes ansatte har gjort en svært god jobb for å bygge de nye kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune ser dagens lys

  31.12.2017

  Det skjer historiske endringer i Trøndelag fra 1. januar 2018. Indre Fosen blir en ny kommune i nye Trøndelag fylke. - Jeg vil gratulerer politikerne og de ansatte med den gode jobben som er gjort for å bygge det nye fylket og den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Åfjord blir navnet på den nye kommunen av Roan og Åfjord

  21.12.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift for sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner. - Navnet på den nye kommunen blir Åfjord. Det har vært en krevende sak å avgjøre. Begge kommuner har vist til gode og saklige argumenter for sitt forslag. Samtidig har det vært viktig å lande en beslutning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Navn på nye kommuner er fastsatt: 23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt

  19.12.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.