Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nyttig informasjon i arbeidet med å slå sammen fylkeskommuner

Informasjon om prosessen videre

Det følger av inndelingsloven at departementet skal kalle inn til felles fylkestingsmøter så snart som mulig etter at det er fattet vedtak om sammenslåing. Fylkeskommunene vil ha behov for noe tid til å diskutere disse spørsmålene før departementet innkaller til møte, både internt i fylkeskommunene, og sammen med de fylkeskommunene de skal slås sammen med. Samtidig er det behov for å sikre tilstrekkelig framdrift for å få på plass nødvendige vedtak slik at sammenslåingen kan tre i kraft fra 1. januar 2020. Departementet tar sikte på at felles fylkestingsmøter gjennomføres i løpet av oktober 2017. Dette vil også gi departementet nødvendig tid til å forberede proposisjon til Stortinget om nye navn på fylkeskommunene, etter vi har fått forslag til navn fra fylkeskommunene som skal slå seg sammen. Det skal videre lages en forskrift med nærmere regler om den enkelte sammenslåing, der blant annet antallet medlemmer i det nye fylkestinget fastsettes.

KMD, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne kommune) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging til kommuner som slås sammen. Det har så langt vært gjennomført fire seminarer med deltakelse fra kommuner med lokale vedtak om sammenslåing. Partene planlegger nå et eget seminar for fylkeskommuner som skal slå seg sammen. Dato er satt til 20.-21. november. En egen invitasjon vil sendes ut.

Det er en fordel om fylkeskommunene blir enige om én kontaktperson for sammenslåingen. Departementet vil deretter ta kontakt for å planlegge innkalling til felles fylkestingsmøte. Fylkeskommunene må også oppgi kontonummer for utbetaling av engangskostnadene. Midlene skal utbetales til én av fylkeskommunene som har ansvar for midlene på vegne av de to. Frist for tilbakemelding settes til 1. september.

Samling nyttige dokumenter og lenker:

 

Til toppen