Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bodø kommune

Bodø og Skjerstad slo seg sammen til en kommune fra 1. januar 2005. Sammenslåingen startet med en utredning av fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing.

I en rådgivende folkeavstemming i Skjerstad kommune 26. mai 2003 ble det et knapt flertall for sammenslåing med Bodø. 325 personer stemte ja, mens 323 personer stemte nei. Valgdeltakelsen var på 79,4 prosent.

Høsten 2003 startet prosessen med å iverksette sammenslutningen. Begge kommunestyrene vedtok deretter sammenslåing fra 1.1.2005.

I forbindelse med sammenslåingsprosessen fikk kommunene kompensasjon på til sammen 13,8 mill. kr fra Kommunal- og regionaldepartementet. Kommunene fikk bl.a. støtte til utbygging av bredbåndsforbindelse mellom kommunene, utbygging av servicekontor i Skjerstad, samkjøring av IKT-systemer og opplæring av ansatte.

Kommunene fikk også støtte til frikjøp av tillitsvalgte i Skjerstad, lønn til ordfører på heltid og støtte til å kunne opprettholde tjenestetilbudet i Skjerstad på samme nivå som før.

 

Relevante rapporter: