Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesmannens engasjement i kommunesammenslutnings-prosessen - Re kommune

I det følgende skisseres fylkesmannen i Vestfold sitt engasjement i sammenslutningsprosessen i Re kommune etter at kommunene søkte Kommunal- og regionaldepartementet om sammenslutning juni 1999.


Felles kommunestyremøte

Det ble avholdt felles kommunestyremøte ultimo juni 1999 ledet av fylkesmannen. På dette møtet ble det besluttet at formannskapene i de 2 kommunene sammen med 2 representanter fra de ansatte for hver av kommunen, skulle danne styringsgruppa for sammenslutningsprosessen. Styringsgruppa besto av 18 personer. Det ble samtidig besluttet at de to ordførerne skulle dele ledervervet i styringsgruppa slik at et skifte skulle finne sted halvveis i prosessen.

Fylkesmannens rolle

Styringsgruppa for sammenslutningsprosessen drøftet fylkesmannens rolle 22.09.99 og anmodet om følgende:

  • Bistand og veiledning ved forberedelser til styringsgruppemøter, felles kommunestyremøter, og ellers etter behov.
  • Deltagelse i styringsgruppemøter etter nærmere avtale.
  • Innkalling til og ledelse av felles kommunestyremøter 11.10.99 og 16.12.99.
  • Forberedelse og tilrettelegging av ev. drøftinger med regionale statsenheter/ departementer.

Fylkesmannen ledet og var sekretariat for de 3 felles kommunestyremøtene og et informasjonsmøte mellom departementet og styringsgruppa, som alle ble holdt i 1999. Etter at disse møtene var avholdt var den endelige strukturen og de viktigste forutsetningene for det videre arbeidet lagt. Følgende viktige problemstillinger var avklart:

  • Det administrative og det politiske lederspørsmålet i den nye kommunen. Prosjektleder skulle også bli felles rådmann.
  • Tidspunktet for sammenslutningen.
  • Reglementet for styringsgruppa.
  • Navnet på den nye kommunen. Likeledes prosessen før dette vedtaket ble fattet i felles kommunestyremøte.
  • Grunnlaget for Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med Kongelig resolusjon om sammenslutningen.

Etter at prosjektleder (felles rådmann) tiltrådte på nyåret 2000, ble bistanden fra fylkesmannen merkbart mindre. Fylkesmannen hadde møter med den kommunale ledelsen om noen vanskelige og kontroversielle saker, som styringsgruppa og ledelsen anmodet om bistand til. Økonomirådgiver hos fylkesmannen har møtt i en del styringsgruppemøter og felles kommunestyremøter i 2000 og 2001, samt hatt separate møter om økonomiske problemstillinger.

Ressursbruk

Ressursbruken til fylkesmannsembetet for arbeidet i 2000 og 2001 tilsvarte om lag 0,4 – 0,5 årsverk.

 

Til toppen