Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidligere sammenslåinger

I 1995 vedtok Stortinget at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillige sammenslåinger, det vil si at alle kommunene skal være enige om å slutte seg sammen. Etter den tid har det kun funnet sted syv sammenslåinger.

Nye Harstad kommune – 2013
Harstad og Bjarkøy kommuner i Troms slo seg sammen til nye Harstad kommune fra 1.1.2013. etter sammenslåingen har den nye  kommunen i overkant av 24 000 innbyggere.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Nye Inderøy kommune – 2012 
Mosvik og Inderøy kommuner i Nord-Trøndelag slo seg sammen til nye Inderøy kommune fra 1.1.2012. Etter sammenslåingen har den nye kommunen om lag 6700 innbyggere.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Nye Kristiansund kommune – 2008 
Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Kristiansund kommune fra 1.1.2008. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 22 000 innbyggere.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Nye Vindafjord kommune – 2006
Ølen og Vindafjord kommuner i Rogaland slo seg sammen til nye Vindafjord kommune fra 1.1.2006. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 8 000 innbyggere.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Nye Aure kommune – 2006
Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Aure kommune fra 1.1.2006. Den nye kommunen har om lag 3 600 innbyggere etter sammenslåingen.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Nye Bodø kommune – 2005
Bodø og Skjerstad kommuner i Nordland slo seg sammen til nye Bodø kommune fra 1.1.2005. Nye Bodø kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 44 000.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Re kommune – 2002
Ramnes og Våle kommuner i Vestfold slo seg sammen til Re kommune fra 1.1.2002. Nye Re kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 8 000. Sammenslåingen i Ramnes og Våle kommuner var spesiell, både fordi den var frivillig og fordi det var den første sammenslåingen siden 1994. Departementet har derfor gjennomført omfattende evalueringer av sammenslutningsprosessen.

Lenke til resolusjon og vedlegg

Sammenslåinger før 1995
Fra kommunereformen fant sted på 1960-tallet til frivillighetslinja ble innført i 1995, har det skjedd endringer i kommuneinndelingen to ganger. Midt på 1970-tallet ble 10 tidligere sammensluttede kommuner delt etter behandling av 21 delingssaker i Stortinget. Mellom 1988 og 1994 ble det dessuten foretatt sammenslutninger i åtte inneklemte byområder: Fredrikstad, Hammerfest, Arendal, Hamar, Sarpsborg, Larvik, Tønsberg og Horten.