Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredninger og sluttrapporter om sammenslåing

Båtsvik, Tage, Henning Sunde og Oddny Grete Råd (2006): "Utgreiing av ny kommunestruktur i Hardanger". Asplan Viak: Rapport.
 
Agenda Utredning & Utvikling AS (2006): "Kommunesammenslutning mellom Nannestad og Ullensaker?" Rapport R5298.
 
Båtsvik, Tage og Jørund K. Nielsen (2006): "Nye samhandlingsformer og strukturendringer i Nordhordland". Asplan Analyse og Econ Analyse: samarbeidsrapport.
 
Bolkesjø, Torjus, Kjetil Lie og Knut Arne Askeland (2006): "Bokn og Tysvær – single eller saman? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing". Telemarksforsking-Bø: rapport nr. 230, 2006. Det er også utarbeidet en kortversjon av rapporten.
 
Agenda Utredning & Utvikling AS (2006): Re-effekter. Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og Våle. Rapport R5171.
 
Båtsvik, Tage, Oddny Grethe Råd og Christian Skattum (2005): "Framtidas kommunestruktur på Agder". Asplan Viak: Rapport. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Strand, Arvid og Bjørn Moen (2005): "Kommunestrukturen i Rogaland – i går, i dag, i morgen?". Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR): NIBR-notat 2005:112. Utredningen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Asplan Viak AS og Telemarksforsking-Bø (2005): "Framtidas kommunestruktur i Oppland". Rapport. Utredningen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Nilssen, Inge Berg, Paul Pedersen, Eva Josefsen, Torill Ringholm og Bente Olsen (2005): "Robusthet under framtidig kommunestruktur i Finnmark – sammendragsrapport". Norut NIBR Finnmark: Rapport 2005:3. Utredningen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Sjurelv, Hilde, Lise Nyvold, Tage Båtsvik og Oddny Grete Råd (2005): "Framtidens kommunestruktur i Troms". Samarbeidsrapport mellom Asplan Viak AS og Barlindhaug Norfico AS. Utredningen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Grimsrud, Gro Marit, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn (2005): "Kommunestruktur i Hordaland". Østlandsforskning: ØF-rapport nr. 2/2005. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Lunder, Trond Erik og Karl Gunnar Sanda (2005): "Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark". Telemarksforsking-Bø, TF-notat nr. 3/2005. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Agenda Utredning & Utvikling AS (2005): "Utredning vedrørende kommunestruktur i Grenland". Rapport R4901. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Kaupang as (2005): "Kommunestruktur i området Re, Andebu, Hof og Lardal. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer". Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Kaupang as (2004): "Kommunestruktur i området Stokke, Andebu og Sandefjord. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer". Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Amdam, Jørgen, Inge Dyrhol og Else Ragni Yttredal (2005): "På veg mot det nye Sunnmøre. Kommunar organisert etter konsernmodellen". Møreforsking: utgreiing. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Ramsdal, Helge, Øyvind Holt, June Tolsby og Steinar Normann (2004): "Robuste kommuner. Scenarier for kommunestrukturen i Østfold". Stiftelsen Østfoldforskning: Rapport OR.13.2004. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Grefsrud, Reidun, Gro Marit Grimsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn (2005): "Kommunestruktur i Hedmark". Østlandsforskning: ØF-rapport nr. 1/2005. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Sunde, Henning og Tage Båtsvik (2004): "Alternativer for framtidig struktur i Drammensregionen". Asplan Viak: Notat. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Kaupang as (2004): Kommunestruktur i området Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Utredning av konsekvenser av ulike kommunealternativer utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Bolkesjø, Torjus, Bent Brandtzæg, Kjetil Lie og Karl Gunnar Sanda (2004): "Fakta og vurderinger omkring kommunestruktur i Buskerud". Telemarksforsking-Bø, TF-notat nr. 10/2004. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Bolkesjø, Torjus, Bent Brandtzæg, Kjetil Lie, Karl Gunnar Sanda og Knut Vareide (2004): "Vurderinger omkring kommunestruktur i Telemark". Telemarksforsking-Bø, TF-notat nr. 9/2004. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Agenda Utredning & Utvikling AS og Econ Analyse AS (2004): "Ny kommunestruktur på Øvre Romerike?" Rapport R4772. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Agenda Utredning & Utvikling AS og Econ Analyse AS (2004): "Ny kommunestruktur i Follo?" Rapport R4772. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Agenda Utredning & Utvikling AS (2004): "Tid for grenseoppgang?" Rapport R4512, utarbeidet for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Framtidens kommunestruktur"
 
Kaupang as (2003): "Utredning om samarbeidsmuligheter og sammenslåing av Hobøl og Spydeberg kommuner"
 
Kaupang as (2003): "Utgreiing av konsekvensar ved samanslåing av kommunane Leikanger og Sogndal". Det er også utarbeidet en kortversjon av rapporten.
 
Rasmussen, Kåre og Sigmund Johnsen (2003): "Fordeler og ulemper ved kommunesammenslutning. Utredning vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene Skånland og Tjeldsund". Rapport utarbeidet av Utviklingssenteret og Bedriftskompetanse. Det er også utarbeidet en kortversjon av rapporten.
 
Asplan Viak (2003): "Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten? En utredning om kommunesammenslutning i Valdres: Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal". Asplan Viak as – rapport 2002/064.
 
Vinsand, Geir (2003): "Ny start? Forprosjekt om samarbeids- og kommunemodeller". Agenda Utredning og Utvikling AS, rapport R4086. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike.
 
Kaupang as (2003): "Ekteskap – eller bare gode venner? Frei og Kristiansund – en eller to kommuner? En vurdering av fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing"
 
Engesæter, Pelle, Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud: "Fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Aure og Tustna". Østlandsforskning, ØF-rapport nr. 07/2003
 
Gjertsen, Arild og Ole-Martin Elvehøi (2003): "Fra Vevelstad til Brønnøy? En utredning om kommunesammenslåing". Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 20/2003.
 
Gjertsen, Arild, Ole-Martin Elvehøi og Gisle Solvoll (2003): "Fra naboskap til ekteskap? Sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune". Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2003.
 
PwC 2003: "Kommuneinndeling i Indre Sunnfjord". PwC har utarbeidet en rapport med vedlegg og sammendrag. Rapportene kan lastes ned fra www.fylkesmannen.no/sunnfjord, eller her:
 
Kaupang (2002): "Hol eller Ål: En eller to kommuner? Fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing eller utvidet samarbeid"
 

Sanda, Karl Gunnar: ”Hyllestad, Askvoll og Fjaler – tre, to eller ein? Utgreiing om framtidig kommunestruktur i HAF-området”, Telemarksforskning, rapport nr. 192/2002. Rapporten kan bestilles fra Telemarksforskning, www.tmforskbo.no.

 

Rasmussen, Kåre: ”Ytre Namdal - kommunesamarbeid og inndeling, Leka, Nærøy og Vikna.” Utviklingssenteret på Senja, 2002. Rapporten kan bestilles fra Utviklingssenteret, www.utviklingssenteret.no.
 
KPMG 2002: "Kommunesammenslåing – Bjarkøy og Harstad kommuner. Forprosjekt." Rapporteringen består av tre delrapporter, og én sluttrapport . Rapportene kan bestilles fra KPMG, www.kpmg.no. De kan også lastes ned i Word-format:  
 
”Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Sør-Fron og Nord-Fron” av Grimsrud, Hagen og Engesæter, Østlandsforskning rapport nr. 25/1988. Rapporten kan bestilles fra Østlandsforskning, www.ostforsk.no
 
”Kommuneinndeling i Senjaområdet,” av Lien, Pedersen og Rasmussen. Utviklingssenteret 1998. Rapporten kan bestilles fra Utviklingssenteret, www.utviklingssenteret.no
 
”Hurum kommune og Røyken kommune, Utvidet samarbeid – kommunesammenslutning, utredning, Bersås og Christensen, Utviklingspartner-DA 1998. Rapporten kan bestilles fra Utviklingspartner, www.upk.no
 
”Indre Sunnfjord – kommunesamanslåing, meir samarbeid eller status quo?” av Sanda, Telemarksforsking, Bø 1998. Rapporten kan bestilles fra Telemarksforskning, www.tmforskbo.no.
 

Det er utarbeidet flere rapporter i forbindelse med sammenslåingen av Ramnes og Våle til Re kommune i 2002:

Til toppen