Utviklingen i kommunestrukturen

 • 1838

  • 1838-1930 (mandag 1. januar 1838 – onsdag 31. desember 1930)

   I denne perioden foregikk en omfattende oppdeling av herredskommunene som hadde blitt etablert i 1838. I tillegg ble en rekke nye byer opprettet. Antall kommuner økte i denne perioden fra 392 til 747.

   kommunereform.no

 • 1930

  • 1930 - 1957 (onsdag 1. januar 1930 – tirsdag 31. desember 1957)

   Disse årene preges av stor stabilitet i inndelingen for herredskommunene, i hovedsak små byutvidelser, og noen få sammenslåinger. Antallet kommuner ble redusert til 744.

   kommunereform.no

 • 1958

 • 1968

  • 1968 - 1974 (mandag 1. januar 1968 – tirsdag 1. januar 1974)

   1968-1974 kjennetegnes av Scheikomiteens etterdønninger, ved at det finner sted en del byutvidelser som ikke ble avklart i forrige periode. Antallet kommuner ble redusert med 11 til 443.

   kommunereform.no

 • 1974

  • 1974 - 1977 (tirsdag 1. januar 1974 – lørdag 1. januar 1977)

   1974-1977 preges av kommunedelinger. Det ble skilt ut 11 enheter av kommuner som var berørt av sammenslutninger 10-15 år tidligere. Antall kommuner økte til 454.

   kommunereform.no

 • 1978

  • 1978 - 1994 (søndag 1. januar 1978 – lørdag 1. januar 1994)

   1978-1994 er karakterisert av stabilitet i kommunestrukturen. Unntaket er et at flere inneklemte bykommuner blir slått sammen med omegnskommunene. Antallet ble redusert med 19 til 435 kommuner.

   kommunereform.no

 • 1995

  • 1995 (søndag 1. januar 1995 – søndag 31. desember 1995)

   I 1995 vedtok Stortinget at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillige sammenslutninger, det vil si at alle kommunene skal være enige om å slå seg sammen. Etter dette har det funnet sted syv kommunesammenslåinger i Norge.  Per 1.1.2014 har vi 428 kommuner i Norge.

   kommunereform.no

 • 2002

  • 2002 - Re kommune (tirsdag 1. januar 2002 – tirsdag 31. desember 2002)

   Ramnes og Våle kommuner i Vestfold slo seg sammen til Re kommune fra 1.1.2002. Nye Re kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 8 000. Sammenslåingen i Ramnes og Våle kommuner var spesiell, både fordi den var frivillig og fordi det var den første sammenslåingen siden 1994. Departementet har derfor gjennomført omfattende evalueringer av sammenslutningsprosessen.

   kommunereform.no

 • 2005

  • 2005 - nye Bodø kommune (lørdag 1. januar 2005 – lørdag 31. desember 2005)

   Bodø og Skjerstad kommuner i Nordland slo seg sammen til nye Bodø kommune fra 1.1.2005. Nye Bodø kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 44 000.

   kommunereform.no

 • 2006

  • 2006 - nye Vindafjord kommune (søndag 1. januar 2006 – søndag 31. desember 2006)

   Ølen og Vindafjord kommuner i Rogaland slo seg sammen til nye Vindafjord kommune fra 1.1.2006. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 8 000 innbyggere.

   kommunereform.no

  • 2006 - nye Aure kommune (søndag 1. januar 2006 – søndag 31. desember 2006)

   Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Aure kommune fra 1.1.2006. Den nye kommunen har om lag 3 600 innbyggere etter sammenslåingen.

   kommunereform.no

 • 2008

  • 2008 - nye Kristiansund kommune (tirsdag 1. januar 2008 – onsdag 31. desember 2008)

   Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Kristiansund kommune fra 1.1.2008. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 22 000 innbyggere.

   kommunereform.no

 • 2012

  • 2012 - nye Inderøy kommune (søndag 1. januar 2012 – mandag 31. desember 2012)

   Mosvik og Inderøy kommuner i Nord-Trøndelag slo seg sammen til nye Inderøy kommune fra 1.1.2012. Etter sammenslåingen har den nye kommunen om lag 6700 innbyggere.

   kommunereform.no

 • 2013

  • 2013 - nye Harstad kommune (tirsdag 1. januar 2013 – tirsdag 31. desember 2013)

   Harstad og Bjarkøy kommuner i Troms slo seg sammen til nye Harstad kommune fra 1.1.2013. etter sammenslåingen har den nye  kommunen i overkant av 24 000 innbyggere.

   kommunereform.no