Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Departementet tilbyr:

 • Samlinger for politikere, prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen samt representanter fra det sivile samfunn. Den første konferansen blir 12. – 13. juni 2017 på Lillestrøm. Her vil dere møte både foregangskommuner og kommunalforskere fra inn- og utland. De vil fortelle om sine erfaringer og dele kunnskap om ulike måter å organisere det politiske arbeidet på, nye arbeidsmåter og bruk av nye digitale løsninger.

  Lenke til påmeldingsside for konferansen 12. - 13. juni 2017.
   
 • Anledning til å søke om tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i den nye kommunen for 2018, forutsatt at Stortinget bevilger midler til dette.
   
 • Tilbud om å delta i en underveisevaluering som hjelp til å vurdere planlagte løsninger for hvilket lokaldemokrati dere ønsker i egen kommune.
   
 • Departementet har bevilget midler til KS slik at kommuner som ønsker det, kan få gjennomført en tilstandsanalyse av lokaldemokratiet i kommunen deres. Dersom kommunen ønsker en kartlegging, kan dere melde dere på KS lokaldemokratiundersøkelse 2017.