Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene. Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati.

Departementet tilbyr:

 • Samlinger for politikere, prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen samt representanter fra det sivile samfunn.

  12. – 13. juni 2017 arrangerte vi en oppstartsamling på Lillestrøm. Om lag 250 deltok på denne samlingen. Neste samling/konferanse er planlagt høsten 2018. Og en prosjektledersamling er planlagt første uken i november 2017.
  Mer informasjon om samlingene i lokaldemokratiprosjektet.

 • Anledning til å søke om tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i den nye kommunen for 2018, forutsatt at Stortinget bevilger midler til dette.
   
 • Tilbud om å delta i en underveisevaluering som hjelp til å vurdere planlagte løsninger for hvilket lokaldemokrati dere ønsker i egen kommune.
   
 • Departementet har bevilget midler til KS slik at kommuner som ønsker det, kan få gjennomført en tilstandsanalyse av lokaldemokratiet i kommunen deres. Dersom kommunen ønsker en kartlegging, kan dere melde dere på KS lokaldemokratiundersøkelse 2017.