Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene. Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati.

Kart som viser navn og geografisk plassering på de 32 nye kommunene som deltar i prosjektet
32 nye kommuner deltar i prosjektet.

Prosjektets hovedtema:

 • Politisk organisering
 • Innbyggermedvirkning
 • Digitale løsninger
 • Arbeidsmåter

Departementet har fire virkemidler i prosjektet:

 • Samlinger for politikere, prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen samt representanter fra lokalsamfunnet. 

  Departementet arrangerte to samlinger i 2017 og to i 2018 der målet var å skape arenaer for utveksling av erfaringer, inspirasjon og refleksjon om lokaldemokrati og medvirkning.

  Mer informasjon om samlingene i lokaldemokratiprosjektet.

 • Departementet gir et tilskudd på 100 000 kroner til hver av de nye kommunene som deltar i prosjektet.

 • Tilbud om å delta i en underveisevaluering som hjelp til å vurdere planlagte løsninger for hvilket lokaldemokrati dere ønsker i egen kommune. 

  Departementet har gitt Norsk Institutt for by- og regionforskning i oppdrag å gjennomføre en underveisevaluering knyttet til kommunenes arbeid. Forskerne skal blant annet innhente de nye kommunenes planer for å styrke lokaldemokratiet via en kontaktplattform (web-portal), beskrive og vurdere planene, samt gi kommunene tilbakemelding underveis og rapportere samlet.

 • Departementet gir tilskudd til KS til gjennomføring av en lokaldemokratiundersøkelse i kommunene som ønsker det. Undersøkelsen er et "diagnoseverktøy" for å sammenligne sterke og svake sider ved lokaldemokratiet i de kommunene som en skal utvikle et nytt lokaldemokrati sammen med.

  Mer informasjon om KS lokaldemokratiundersøkelse 2018.

Invitasjonsbrev til kommunene:
Invitasjon til å delta i prosjektet 30. januar 2017 (PDF)
Invitasjon til å delta i prosjektet 9. mars 2017 (PDF)
Invitasjon til å delta i prosjektet. Ny frist 1. oktober 2017 (PDF)